نرم افزار مدیریت داده‌های صنایع بالادستی نفت

پروژه توسعه نرم افزار مدیریت داده‌های صنایع بالادستی نفت یکی از پروژه‌های فعال شرکت در زمینه توسعه فناوری است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال انجام است.