زمینه‌های فعالیت شرکت

به‌طورکلی زمینه‌های فعالیت شرکت زمین فناوران نفت آسیا را می‌توان در دو دسته اصلی فعالیت‌های مربوط به توسعه فناوری و فعالیت‌های مربوط به خدمات فناورانه تقسیم‌بندی کرد.

در حال حاضر مجموعه فعالیت‌های دسته توسعه فناوری شامل توسعه نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت داده‌های صنایع بالادستی نفت، نرم‌افزار بهینه‌سازی حفاری با ملاحظات ژئومکانیکی و نرم‌افزار مدلسازی ژئومکانیکی سه‌بعدی مبتنی بر داده‌های حجیم می‌شود.

در بخش خدمات فناورانه، مجموعه فعالیت‌های شرکت زمین فناوران نفت آسیا عبارتند از: ساخت مدل‌های ژئومکانیکی یک بعدی، ساخت مدل‌های ژئومکانیکی سه‌بعدی، طراحی عملیات شکست هیدرولیکی.

در مجموع می‌توان در نظر گرفتن ملاحظات ژئومکانیکی در تعامل با سایر عوامل در هر یک از این موضوعات را می‌تون از ویژگی‌های برجسته فعالیت‌های شرکت زمین فناوران نفت آسیا عنوان کرد.

توسعه فناوری

خدمات فناورانه