پروژه‌های فعال شرکت

شرکت زمین فناوران نفت آسیا مجری پروژه توسعه نرم‌افزار مدیریت داده‌های صنایع بالادستی نفت تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

همچنین شرکت زمین فناوران نفت آسیا در حال حاضر بر اساس قرارداد همکاری با شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف) تعداد 3 پروژه فعال در حوزه خدمات فناورانه دارد.

بخش پروژه‌های خدمات فناورانه شامل پروژه‌های مختلفی با اهداف بررسی و امکان‌سنجی، طراحی و توسعه در زمینه‌های تحلیل پایداری مکانیکی-شیمیایی دیواره چاه‌های نفتی و ارائه راهکارهای فناورانه، توسعه مدل‌های تخمین فشار منفذی بر اساس داده‌های لرزه‌ای و نگارهای چاه و نیز توسعه مدل‌های تخمین خصوصیات ژئومکانیکی بر اساس مطالعات آزمایشگاهی است که با مشارکت همکاران داخلی و بین‌المللی در حال انجام می‌باشد.

پروژه توسعه فناوری

پروژه‌های خدمات فناورانه